Sunday, October 5, 2008

Zuhud

Seorang tabiin Hassan Basri ditanya, 'Apa rahsia zuhudmu didunia ini?

Beliau menjawab, 'Aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain, kerana itu hatiku selalu tenang. Aku tahu amalku tidak akan dikerjakan orang lain, kerana itulah aku sibuk mengerjakannya. Aku tahu Allah SWT selalu memerhatiku, kerana itulah aku malu jika Allah melihatku sedang dalam maksiat. DAn aku tahu kematianku itu sudah menungguku, kerana itulah aku selalu menambah bekal untuk hari pertemuanku dengan Allah Azza Wa Jalla.

No comments: